Translations:Draft Rotate/14/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:08, 10 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "Dönmeden hareket etmek için Taşı kullanın. Farklı düzenlemelerde çeşitli kopyalar üretmek için Dizi, Draft PathArray/tr|Yola...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Dönmeden hareket etmek için Taşı kullanın. Farklı düzenlemelerde çeşitli kopyalar üretmek için Dizi, Yola diz ve Noktalara diz kullanın.