Translations:Draft Pattern/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:02, 10 November 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "* Vzor není viditelný když je položka vybrána nebo předvybrána. * Jestliže plochu vytvoříte pomocí Vylepšení, není výsledný objekt již objektem Kreslení a ta...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Vzor není viditelný když je položka vybrána nebo předvybrána.
  • Jestliže plochu vytvoříte pomocí Vylepšení, není výsledný objekt již objektem Kreslení a tak nejsou vzory již dostupné
  • Drát může být uzavřen a změněn na plochu přímo při vytváření, zakliknutím políčka "Vyplněn".