Translations:Draft Pattern/3/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:28, 7 January 2019 by Mario52 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Použití

  1. Vyberte objekt
  2. V rozbalovacím pohledu → Data: nastavte Vytvořit pochu na true abyste zajistili, že objekt bude mít plochy, kde bude vzor
  3. V rozbalovacím pohledu → Pohled → Vzor: specifikujte šrafovací vzor pro vyplnění drátů
  4. V rozbalovacím pohledu → Pohled → Velikost vzoru: specifikujte rozměr šrafovacího vzoru