Translations:Draft Pattern/3/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:04, 10 November 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Použití

  1. Vyberte objekt
  2. V rozbalovacím pohledu -> Data: nastavte Vytvořit pochu na true abyste zajistili, že objekt bude mít plochy, kde bude vzor
  3. V rozbalovacím pohledu -> Pohled -> Vzor: specifikujte šrafovací vzor pro vyplnění drátů
  4. V rozbalovacím pohledu -> Pohled -> Velikost vzoru: specifikujte rozměr šrafovacího vzoru