Translations:Draft Pattern/1/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:54, 10 November 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "==Popis== Všechny objekty Kreslení, které mohou být uzavřené, jako je obdélník, kružnice, elipsa, [[Dr...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Popis

Všechny objekty Kreslení, které mohou být uzavřené, jako je obdélník, kružnice, elipsa, drát nebo mnohoúhelník, jsou-li uzavřeny a je nastaven zobrazovací mód na "Flat Lines", mohou zobrazovat šrafovací vzor, místo barevné plochy, pomocí nastavení vlastnosti "Vzor".