Difference between revisions of "Translations:Draft Pattern/1/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "==Popis== Všechny objekty Kreslení, které mohou být uzavřené, jako je obdélník, kružnice, elipsa, [[Dr...")
 
(No difference)

Latest revision as of 18:54, 10 November 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Draft Pattern)
All closable Draft objects, such as [[Draft Rectangle|rectangle]], [[Draft Circle|circle]], [[Draft Ellipse|ellipse]], [[Draft Wire|wire]] or [[Draft Polygon|polygon]], when closed and set to "Flat Lines" display mode, can display a hatch pattern, instead of the face color, by setting their "Pattern" property.
Translation==Popis==
Všechny objekty Kreslení, které mohou být uzavřené, jako je [[Draft Rectangle/cs|obdélník]], [[Draft Circle/cs|kružnice]], [[Draft Ellipse/cs|elipsa]], [[Draft Wire/cs|drát]] nebo [[Draft Polygon/cs|mnohoúhelník]], jsou-li uzavřeny a je nastaven zobrazovací mód na "Flat Lines", mohou zobrazovat šrafovací vzor, místo barevné plochy, pomocí nastavení vlastnosti "Vzor".

Popis

Všechny objekty Kreslení, které mohou být uzavřené, jako je obdélník, kružnice, elipsa, drát nebo mnohoúhelník, jsou-li uzavřeny a je nastaven zobrazovací mód na "Flat Lines", mohou zobrazovat šrafovací vzor, místo barevné plochy, pomocí nastavení vlastnosti "Vzor".