Translations:Draft Move/5/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Markera punkter i ett tomt område i 3d vyn, eller på ett existerande objekt.
  • Nedtryckning av CTRL kommer att snäppa din punkt till tillgängliga snäpp-punkter.
  • Nedtryckning av SKIFT kommer att begränsa dig vertikalt eller horisontellt i relation till startpunkten.
  • Om du trycker på ESC så avbryts funktionen.
  • Skriv in siffror för att manuellt mata in en koordinat.
  • C växlar kopieringsläget på/av. Med kopiering på, så kommer objekt(en) att kopieras istället för att flyttas.
  • Nedtryckning av ALT kommer att skapa en kopia, även om kopieringsknappen är av.
  • Om ALT är nedtryckt, så kan du göra multipla kopior ända tills ALT släpps.