Difference between revisions of "Translations:Draft Module/24/ro"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 
Line 18: Line 18:
 
* [[Image:Draft_AutoGroup.png|32px]] [[Draft AutoGroup/ro|AutoGroup]]: Automat plasează noi obiecte în grupul dat {{Version/ro|0.17}}
 
* [[Image:Draft_AutoGroup.png|32px]] [[Draft AutoGroup/ro|AutoGroup]]: Automat plasează noi obiecte în grupul dat {{Version/ro|0.17}}
 
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.png|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy|Set Working Plane Proxy]]: Adaugă un obiect proxy în documentul de salvat la [[Draft_SelectPlane|Working Plane]] position {{Version|0.17}}
 
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.png|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy|Set Working Plane Proxy]]: Adaugă un obiect proxy în documentul de salvat la [[Draft_SelectPlane|Working Plane]] position {{Version|0.17}}
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_AddConstruction|Add to Construction group]]: Adaaugă obiecte selectate la grupul Construcții {{Version|0.17}}
+
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_AddConstruction|Add to Construction group]]: Adaugă obiectele selectate la grupul Construcții {{Version|0.17}}

Latest revision as of 08:23, 10 March 2019

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Draft Module)
* [[Image:Draft_ToggleContinueMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleContinueMode|Toggle continue mode]]: toggles the Draft continue mode on or off.
* [[Image:Draft_ShowSnapBar.svg|32px]] [[Draft_ShowSnapBar|Show snap bar]]: shows or hides the [[Draft Snap|Draft Snap]] toolbar.
Translation* [[Image:Draft_SelectPlane.png|32px]] [[Draft_SelectPlane/ro|Setează planului de lucru]]: Setează un plan de lucru din vizualizarea standard sau pe faţa selectată.
* [[Image:Draft_FinishLine.png|32px]] [[Draft_FinishLine/ro|Termină linia]]: Încheie desenarea poliliniei sau curbei curente [[Draft Wire]] or [[Draft BSpline]], fără a o închide.
* [[Image:Draft_CloseLine.png|32px]] [[Draft_CloseLine/ro|Închide linia]]: Termină desenarea poliliniei sau curbei curente [[Draft Wire]] or [[Draft BSpline]] şi o închide.
* [[Image:Draft_UndoLine.png|32px]] [[Draft_UndoLine/ro|Undo linie]]: Elimină ultimul segment al poliliniei.
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_ToggleConstructionMode/ro|Comută modul Construcţie]]: Comută modul Construcţie în ciornă (activ/inactiv).
* [[Image:Draft_ToggleContinueMode.png|32px]] [[Draft_ToggleContinueMode/ro|Comută modul continuu]]: Comută modul continuu (activ/inactiv).
* [[Image:Draft_ApplyStyle.png|32px]] [[Draft_Apply/ro|Aplica stil]]: Aplică stilul şi culoarea curente obiectelor selectate.
* [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.png|32px]] [[Draft_ToggleDisplayMode/ro|Comută modul de afişare]]: Comută modul de afişare pentru obiectele afişate între "linii plane" şi "reţele".
* [[Image:Draft_AddToGroup.png|32px]] [[Draft_AddToGroup/ro|Adaugă la grup]]: Adaugă rapid obiectele selectate la un grup existent [[Std Group]] or [[Draft VisGroup]].
* [[Image:Draft_SelectGroup.png|32px]] [[Draft_SelectGroup/ro|Selectează grupul]]: Selectează elementele componente ale unui grup ales.
* [[Image:Draft_ToggleSnap.png|32px]] [[Draft_ToggleSnap/ro|Comută ancorele]]: Comută [[Draft Snap/ro|ancorarea obiectelor]] (activă/inactivă).
* [[Image:Draft_ToggleGrid.png|32px]] [[Draft_ToggleGrid/ro|Comuta grila]]: Comută grila (activă/inactivă).
* [[Image:Draft_ShowSnapBar.png|32px]] [[Draft_ShowSnapBar/ro|Arată bara de ancore]]: Afişează sau ascunde bara de [[Draft Snap/ro|ancorare]].
* [[Image:Draft_Heal.png|32px]] [[Draft_Heal|Heal]]: Rezolvă problemele din fișierele foarte vechi
* [[Image:Draft_FlipDimension.png|32px]] [[Draft_FlipDimension/ro|Flip Dimension]]: Întoarce orientarea textului dimensiunii [[Draft Dimension/ro|dimension]]
* [[Image:Draft_VisGroup.png|32px]] [[Draft_VisGroup/ro|VisGroup]]: Creează un VisGroup in documentul  curent
* [[Image:Draft_Slope.png|32px]] [[Draft Slope/ro|Slope]]: Schimbă panta Liniilor sau firelor selectate {{Version/ro|0.17}}
* [[Image:Draft_AutoGroup.png|32px]] [[Draft AutoGroup/ro|AutoGroup]]: Automat plasează noi obiecte în grupul dat {{Version/ro|0.17}}
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.png|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy|Set Working Plane Proxy]]: Adaugă un obiect proxy în documentul de salvat la [[Draft_SelectPlane|Working Plane]] position {{Version|0.17}}
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_AddConstruction|Add to Construction group]]: Adaugă obiectele selectate la grupul Construcții {{Version|0.17}}