Translations:Draft Module/18/ro

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:36, 28 December 2018 by Luc (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
 • Draft Line.png Linie din 2 puncte: Trasează un segment de linie definit prin 2 puncte.
 • Draft Wire.png Fir/Poliline: Desenează o linie formată din mai multe segmente.
 • Draft Circle.png Cerc: Trasează un cerc definit prin centru şi rază.
 • Draft Arc.png Arc: Desenează un arc cu definit prin centru, rază, unghiul iniţial şi cel final.
 • Draft Ellipse.png Ellipse: Desenează o elipsă definită prin două puncte, definind colțuri diagonale ale unei casete rectangulare în care se va încadra elipsa
 • Draft Polygon.png Poligon: Desenează un poligon regulat definit prin centrul, rază și numărul de laturi.
 • Draft Rectangle.png Rectangle: Trasează un dreptunghi folosind ca repere capetele diagonalei.
 • Draft Text.png Text: Adaugă o casetă text cu mai multe linii de scriere.
 • Draft Dimension.png Dimensiuni: Introduce o dimensiune de cotare.
 • Draft BSpline.png BSpline: Trasează o curbă (B-Spline) folosind o serie de puncte.
 • Draft Point.png Punct: Inserează un punct.
 • Draft ShapeString.png ShapeString: Instrumentul ShapeString introduce o formă compusă reprezentând un șir de text într-un punct dat în documentul curent
 • Draft Facebinder.png Facebinder:Creează un obiect nou din fațetele selectate pe obiectele existente
 • Draft BezCurve.png Bezier Curve: Desenează o curbă Bezier definită printr-o serie de puncte
 • Draft Label.png Label: Plasează o etichetă cu o săgeată care indică un element selectat Disponibil în versiune 0.17