Translations:Draft FinishLine/1/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 12:19, 16 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Draft FinishLine.svg Çizgiyi bitir

Menü konumu
Taslak → Tel araçları → Çizgiyi bitir
Tezgahlar
Taslak, Mimari
Varsayılan kısayol
F
Versiyonda tanıtıldı
-
Ayrıca bkz
Çizgiyi kapat, Çizgiyi geri al