Translations:Draft Facebinder/8/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 23:12, 26 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  • Bir Facebinder nesnesini, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx() tarafından döndürülenler gibi SelectionObject 'ların bir listesi olan verilen choiceset nesnesinden oluşturur.. * Sadece seçilen yüzler dikkate alınır.