Translations:Draft Facebinder/8/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:40, 4 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "* Verilen seçim kümesinden, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx () yönteminin döndürdüğü gibi seçim nesnelerinin bir listesi olan bir yüz kaplama nesnesi oluşturur....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Verilen seçim kümesinden, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx () yönteminin döndürdüğü gibi seçim nesnelerinin bir listesi olan bir yüz kaplama nesnesi oluşturur.
  • Sadece seçilen yüzler dikkate alınır.
  • Yeni oluşturulan nesneyi döndürür.