Translations:Draft Facebinder/5/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 23:06, 26 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  1. Bir yüz seçin veya Ctrl tuşunu basılı tutun ve katı nesnelerden birkaç yüz seçin.
  2. {{Button | Draft Facebinder.png [[Draft_Facebinder/tr |Taslak Yüz kaplama]}} düğmesine basın veya F ardından F tuşlarına basın.