Translations:Draft Facebinder/19/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 23:13, 26 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "Yüz kaplamanın yerleşimi, {{incode | Placement}} özniteliğinin üzerine yazarak veya {{incode | Placement.Base}} ve {{incode | Placement.Rotation}} özniteliklerinin üze...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Yüz kaplamanın yerleşimi, Placement özniteliğinin üzerine yazarak veya Placement.Base ve Placement.Rotation özniteliklerinin üzerine yazılarak değiştirilebilir.