Translations:Draft Ellipse/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:12, 25 August 2021 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Draft Ellipse.svg Draft: Elipsa

Lokalizacja w menu
Kreślenie → Elipsa
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy, Architektura
Domyślny skrót
E L
Wprowadzono w wersji
0.7
Zobacz także
brak