Translations:Draft Ellipse/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 13:56, 8 July 2014 by Renatorivo (talk | contribs) (Created page with "{{GuiCommand/pl|Name=Draft Ellipse|Name/pl=Draft Ellipse|Workbenches=Draft, Arch|MenuLocation=Draft -> Ellipse|Shortcut=E L|SeeAlso=[[Dr...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Draft Ellipse.svg Draft Ellipse

Lokalizacja w menu
Draft -> Ellipse
Środowisko pracy
Draft, Arch
Domyślny skrót
E L
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Draft Circle