Translations:Draft Ellipse/1/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:20, 10 June 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Draft Ellipse.svg Kreslení Elipsa

Umístění Menu
Kreslení -> Elipsa
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
E L
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení Kružnice