Difference between revisions of "Translations:Draft Dimension/6/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "==Volby== * Stiskněte klávesu {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} nebo {{KEY|Z}} po zadání bodu pro určení osy, na které bude ležet další bod. * Pro ruční zadání souřadnic jed...")
 
 
Line 8: Line 8:
 
* Stiskněte klávesu {{KEY|ESC}} nebo tlačítko  {{KEY|'''Cancel'''}} pro ukončení aktuálního příkazu.
 
* Stiskněte klávesu {{KEY|ESC}} nebo tlačítko  {{KEY|'''Cancel'''}} pro ukončení aktuálního příkazu.
 
* Výběrem existující hrany se stisknutou klávesou  {{KEY|ALT}}, místo vložení měřeného bodu se kóta stane '''parametrickou''' a bude si pamatovat ke které hraně patří. Jestli se později některý z koncových bodů hrany posune, bude jej kóta následovat.
 
* Výběrem existující hrany se stisknutou klávesou  {{KEY|ALT}}, místo vložení měřeného bodu se kóta stane '''parametrickou''' a bude si pamatovat ke které hraně patří. Jestli se později některý z koncových bodů hrany posune, bude jej kóta následovat.
 +
* Směr kóty může být změněn později úpravou vlastnosti "Směr".

Latest revision as of 12:40, 18 May 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Draft Dimension)
* Press {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} or {{KEY|Z}} after a point to constrain the next point on the given axis.
* To enter coordinates manually, simply enter the numbers, then press {{KEY|Enter}} between each X, Y and Z component. You can press the {{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] [[Draft_AddPoint|add point]]}} button when you have the desired values to insert the point.
* Press {{KEY|R}} or click the checkbox to toggle ''relative'' mode. If relative mode is on, the coordinates of the next point are relative to the previous one; if not, they are absolute, taken from the origin (0,0,0).
* Press {{KEY|T}} or click the checkbox to toggle ''continue'' mode. If continue mode is on, the Dimension tool will restart after you give the final point, allowing you to draw another dimension without pressing the tool button again; the following dimensions will start from the final point of the previous dimension, and will share the same baseline.
* Hold {{KEY|Ctrl}} while drawing to force [[Draft_Snap|snapping]] your point to the nearest snap location, independently of the distance.
* Hold {{KEY|Shift}} while drawing to [[Draft_Constrain|constrain]] your next point horizontally or vertically in relation to the previous one, and to switch between diameter and radius modes.
* Press {{KEY|Esc}} or the {{Button|Close}} button to abort the current command, and finish ''continued'' dimensions; dimensions already placed will remain.
Translation==Volby==
* Stiskněte klávesu {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} nebo {{KEY|Z}} po zadání bodu pro určení osy, na které bude ležet další bod.
* Pro ruční zadání souřadnic jednoduše vložte číslo a {{KEY|ENTER}} mezi každou z komponent X, Y a Z.
* Stiskněte při kreslení klávesu {{KEY|CTRL}} pro [[Draft_Snap|přichycení]] Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
* Stiskněte při kreslení klávesu {{KEY|SHIFT}} pro nastavení [[Draft_Constrain|vazby]] kóty vodorovně nebo svisle nebo pokud pracujete na zakřivené hraně, přepíná mezi módem průměru a poloměru.
* Stiskněte klávesu {{KEY|R}} nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko  {{KEY|'''Relativní'''}}. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
* Stiskněte klávesu {{KEY|T}} nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko {{KEY|'''Pokračovat'''}}. Je-li nastaven pokračovací mód, můžete kreslit pokračovací kóty jednu za druhou při sdílení stejné základny.
* Stiskněte klávesu {{KEY|ESC}} nebo tlačítko  {{KEY|'''Cancel'''}} pro ukončení aktuálního příkazu.
* Výběrem existující hrany se stisknutou klávesou  {{KEY|ALT}}, místo vložení měřeného bodu se kóta stane '''parametrickou''' a bude si pamatovat ke které hraně patří. Jestli se později některý z koncových bodů hrany posune, bude jej kóta následovat.
* Směr kóty může být změněn později úpravou vlastnosti "Směr".

Volby

  • Stiskněte klávesu X, Y nebo Z po zadání bodu pro určení osy, na které bude ležet další bod.
  • Pro ruční zadání souřadnic jednoduše vložte číslo a ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
  • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
  • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby kóty vodorovně nebo svisle nebo pokud pracujete na zakřivené hraně, přepíná mezi módem průměru a poloměru.
  • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
  • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, můžete kreslit pokračovací kóty jednu za druhou při sdílení stejné základny.
  • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu.
  • Výběrem existující hrany se stisknutou klávesou ALT, místo vložení měřeného bodu se kóta stane parametrickou a bude si pamatovat ke které hraně patří. Jestli se později některý z koncových bodů hrany posune, bude jej kóta následovat.
  • Směr kóty může být změněn později úpravou vlastnosti "Směr".