Translations:Draft DelPoint/5/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Vyberte drát nebo B-křivku
  2. Stiskněte tlačítko Draft DelPoint.png Odebrat bod
  3. Klikněte na bod v drátu nebo B-křivce