Translations:Draft DelPoint/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 21:13, 17 February 2014 by Renatorivo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  1. Vyberte drát nebo B-křivku
  2. Stiskněte tlačítko Draft DelPoint.png Odebrat bod
  3. Klikněte na bod v drátu nebo B-křivce