Translations:Draft Clone/11/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 09:24, 9 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "Orijinal bir nesneden tamamen bağımsız olan basit kopyalar oluşturmak için Taşı, Döndür ve Ölçek kullanın....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Orijinal bir nesneden tamamen bağımsız olan basit kopyalar oluşturmak için Taşı, Döndür ve Ölçek kullanın. Kopyaları ortogonal bir dizide konumlandırmak için Dizi; kopyaları bir yol boyunca konumlandırmak için Yol dizisi kullanın; kopyaları belirtilen noktalara yerleştirmek için Nokta dizisi kullanın.