Translations:Draft Circle/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:07, 20 January 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "==Volby== * Základní způsob použití nástrije Kružnice je zadáním dvou bodů, středu a bodu na obvodu kružnice, který definuje poloměr. * Stiskem {{KEY|ALT}} můž...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Volby

  • Základní způsob použití nástrije Kružnice je zadáním dvou bodů, středu a bodu na obvodu kružnice, který definuje poloměr.
  • Stiskem ALT můžete vybrat tečnu místo zadání druhého bodu. Můžete tak zkonstruovat několik typů kružnic výběrem jedné dvou nebo tří tečen.
  • Chcete-li zadat souřadnice ručně, jdenoduše vkládejte čísla a stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
  • Stiskněte klávesu T nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Kružnice hned po zadání druhého bodu připraven ke kreslení další kružnice bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Kružnice.
  • Press CTRL while drawing to force snapping your point to the nearest snap location, independently of the distance.
  • Press SHIFT while drawing to constrain your second point horizontally or vertically in relation to the first one.
  • Press I or the Filled button to have the circle to appear as a face after it has been closed. This simply sets the View->Property of the Circle to "Flat lines" or "Wireframe", so it can easily be changed later.
  • Press ESC or the Cancel button to abort the current Line command.
  • The circle can be turned into an arc after creation, by setting its first angle and last angle properties to different values.