Translations:Draft Array/4/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:02, 18 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Použití

  1. Vyberte objekt, ze kterého chcete udělat pole
  2. Stiskněte tlačítko Draft Array.png Pole.

(pozn.překl.: Pro začátečníky jako jsem já - defaultně jsou intervaly X,Y a Z nastaveny na 1. Když pracujete v mm, tak to vypadá jakoby se pole nevytvořilo, protože se elementy překrývají. Je potřeba alespoň jeden index zvýšit minimálně na rozměr základního prvku.)