Translations:Draft Array/4/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:00, 18 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Použití

  1. Vyberte objekt, ze kterého chcete udělat pole
  2. Stiskněte tlačítko Draft Array.png Pole

(pozn.překl.: Pro začátečníky jako jsem já - defaultně jsou intervaly X,Y a Z nastaveny na . Když pracujete v mm, tak to vypadá jakoby se pole nevytvořilo, protože se elementy překrývají. Je potřeba alespoň jeden index zvýšit minimálně na rozměr základního prvku.)