Translations:Draft Array/4/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 21:03, 17 February 2014 by Renatorivo (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Použití

  1. Vyberte objekt, ze kterého chcete udělat pole
  2. Stiskněte tlačítko Draft Array.png Pole