Translations:Draft Arc/4/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bruk

  • Markera punkter i ett tomt område i 3d vyn, eller på ett existernade objekt.
  • Cirkelbågsverktyget ärver Cirkelverktygets funktionalitet för de två första stegen, så du kan trycka på ALT för att välja en tangent istället för centrum eller radie.
  • Nedtryckning av CTRL kommer att snäppa din punkt till tillgängliga snäpp-punkter.
  • Nedtryckning av SKIFT kommer att begränsa din nya punkt i relation till föregående punkt.
  • Skriv in siffror för att manuellt mata in en koordinat.
  • Den skapade cirkelbågen kommer att ha nuvarande linjestil.
  • Nedtryckning av ALT när du väljer slutvinkeln kommer att ändra riktningen till moturs.
  • Om du trycker på ESC så avbryts funktionen.