Translations:Donate/7/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:47, 27 September 2020 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "* Obsługuj koszty hostingu, wpłacając datek bezpośrednio na konto [https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?item_name=Donation+to+FreeCAD&cmd=_donations&business=Mail%40juerg...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Obsługuj koszty hostingu, wpłacając datek bezpośrednio na konto Jürgen Riegel's paypal. Jürgen jest pierwotnym deweloperem FreeCAD.