Translations:Donate/4/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:40, 27 September 2020 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "Problemem jest również to, że nie mamy żadnej struktury ''(fundacji, stowarzyszenia, organizacji pozarządowej itp.)'' do zbierania pieniędzy. Stworzenie takiej struktury...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Problemem jest również to, że nie mamy żadnej struktury (fundacji, stowarzyszenia, organizacji pozarządowej itp.) do zbierania pieniędzy. Stworzenie takiej struktury to ogromny wysiłek (prawnik, księgowy, raporty, zadania administracyjne). Mały zespół FreeCAD poświęciłby cały swój czas na to, zamiast się rozwijać, nawet gdyby udało nam się zebrać wystarczająco dużo pieniędzy na jej utrzymanie. Ten [artykuł http://lwn.net/Articles/561336/] dość dobrze wyjaśnia ten problem. Oceniamy jednak przystąpienie do organizacji parasolowej, co może znacznie poprawić sytuację.