Translations:Donate/3/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:39, 27 September 2020 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "W chwili obecnej FreeCAD jest bardzo małym projektem z ograniczonym zespołem programistów. Większość z nas ma dzienną pracę i pracuje nad programem FreeCAD w wolnym cz...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

W chwili obecnej FreeCAD jest bardzo małym projektem z ograniczonym zespołem programistów. Większość z nas ma dzienną pracę i pracuje nad programem FreeCAD w wolnym czasie. Posiadanie większej ilości pieniędzy nie zmieniłoby znacząco tej sytuacji. Jednakże, niektórzy z nas mają bardziej elastyczny harmonogram pracy, gdzie pieniądze mogą coś zmienić.