Translations:Document structure/3/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 21:58, 16 December 2019 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Wewnątrz dokumentu FreeCAD mogą znajdować się obiekty różnych typów. Każde Środowisko pracy może tworzyć własne typy obiektów, np Mesh tworzy obiekty siatki, Part tworzy obiekty Part, Draft także tworzy obiekty Part, itp.