Translations:Document structure/3/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 21:32, 2 December 2013 by Renatorivo (talk | contribs) (Created page with "Wewnątrz dokumentu FreeCADa mogą znajdować się obiekty różnych typów. Każdy warsztat może tworzyć własne typy obiektów, np Warsztat Mesh twor...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Wewnątrz dokumentu FreeCADa mogą znajdować się obiekty różnych typów. Każdy warsztat może tworzyć własne typy obiektów, np Warsztat Mesh tworzy obiekty siatki, Warsztat Part tworzy obiekty Part, Warsztat Draft także tworzy obiekty Part, itp.