Translations:Arch tutorial/153/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:01, 22 August 2021 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Z pewnością najważniejszym zastosowaniem BIM jest automatyczne tworzenie rysunków 2D. Robi się to w programie FreeCAD za pomocą narzędzia wybór płaszczyzny. Narzędzie to pozwala na umieszczenie płaszczyzny przekroju obiektu w widoku 3D, który można zorientować w celu utworzenia planów, przekrojów i elewacji. Płaszczyzny przekroju muszą wiedzieć, jakie obiekty muszą być brane pod uwagę, więc po ich utworzeniu należy dodać do nich obiekty za pomocą narzędzia Dodaj. Możesz dodać pojedyncze obiekty, lub, co wygodniejsze, grupę, piętro lub cały budynek. Pozwala to na późniejszą łatwą zmianę zakresu danej płaszczyzny przekroju, poprzez dodawanie lub usuwanie obiektów do/z tej grupy. Każda zmiana tych obiektów zostanie odzwierciedlona w widokach tworzonych przez płaszczyznę przekroju.