Translations:Arch Workbench/16/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 06:58, 6 November 2021 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Arch CompAxis.png Narzędzia osi: narzędzie Axis pozwala na umieszczenie szeregu osi w aktualnym dokumencie.
    • Arch Axis.svg Osie: dodaje 1-kierunkowy układ osi do dokumentu.
    • Arch AxisSystem.svg Układ osi: dodaje do dokumentu układ osi składający się z kilku osi.
    • Arch Grid.svg Siatka: dodaje do dokumentu obiekt podobny do siatki.