Translations:Arch Window/17/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:28, 15 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • DataČásti okna: Seznam textových řetězců (5 řetězců na každou komponentu, nastavuje vlastnosti komponent jak jsou uvedeny výše)