Translations:Arch Window/13/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:28, 15 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Můžete teké vytvořit uzavřený 2D profil (např. pomocí Kreslicí plochy nebo Náčrtové plochy), potom s tímto vybraným 2D profilem stisknete tlačítko Arch Window.png Okno.
  • Přidejte vybrané okno do zdi vybráním obou (zdi i okna), potom stisknutím tlačítka Arch Add.png Přidat.
  • Odebrání vybraného okna ze zdi vybráním okna a potom stisknutím tlačítka Arch Remove.png Odebrat.
  • Při využití předvoleb je často výhodné zapnout "Blízký" Kreslení Přichytit, takže můžete přichytit okno na existující plochu.