Translations:Arch Window/11/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Jméno: Jméno komponenty
  • Typ: Typ komponenty. Může být "Frame" (Rám), "Glass panel" (Skleněný panel) nebo "Solid panel"(Pevný panel)
  • Dráty: Čárkami oddělený seznam drátů, na kterých je komponenta založena
  • Tloušťka: Tloušťka vysunutí komponenty
  • Odsazení: Vzdálenost mezi komponentou a její základovou 2D lomenou čárou(čárami)