Translations:Arch Window/11/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:23, 15 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Jméno: Jméno komponenty
  • Typ: Typ komponenty. Může být "Frame" (Rám), "Glass panel" (Skleněný panel) nebo "Solid panel"(Pevný panel)
  • Dráty: Čárkami oddělený seznam drátů, na kterých je komponenta založena
  • Tloušťka: Tloušťka vysunutí komponenty
  • Odsazení: Vzdálenost mezi komponentou a její základovou 2D lomenou čárou(čárami)