Translations:Arch Window/11/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:24, 20 December 2013 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  • Jméno: Jméno komponenty
  • Lomená čára: Čárkami oddělený seznam lomených čar, na kterých je komponenta založena
  • Tloušťka: Tloušťka vysunutí komponenty
  • Odsazení: Vzdálenost mezi komponentou a její základovou 2D lomenou čárou(čárami)