Translations:Arch SplitMesh/9/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:03, 15 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Jestliže mark je False, nedělá se už nic dalšího. Je-li True (default), ne-tělesové komponenty budou vykresleny červeně.