Translations:Arch SplitMesh/9/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:36, 18 December 2013 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Jestliže mark je False, nedělá se už nic dalšího. Je-li True (default), ne-tělesové komponenty budou vykresleny červeně.