Translations:Arch SplitMesh/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:02, 15 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  1. Vyberte objekt sítě
  2. Stiskněte tlačítko Arch SplitMesh.png Rozděl síť pro vstup do Architektura -> Menu Utility