Translations:Arch Space/6/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:53, 2 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Vyberte existující těleso nebo plochy na hraničním objektu
  • Stiskněte tlačítko Arch Space.png Prostor nebo klávesy S a P