Translations:Arch Space/3/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 22:19, 26 November 2018 by Renatorivo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Na obrázku výše je objekt prostoru vytvořen z existujícího tělesa, potom jsou přidány dvě plochy zdi jako hranice a mód zobrazení je nasatven na "detailní", aby zobrazoval podlahovou plochu.