Translations:Arch Space/16/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:03, 2 May 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "* Vytvoří objekt prostoru ze zadaných objektů. * Objekty mohou být jeden dokument objektu, v tomto případě se objekt stane základovým objektem prostoru nebo seznam ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Vytvoří objekt prostoru ze zadaných objektů.
  • Objekty mohou být jeden dokument objektu, v tomto případě se objekt stane základovým objektem prostoru nebo seznam vvybraných objektů jako návratová hodnota funkce FreeCADGui.Selection.getSelectionEx(), nebo seznam dvojic (objekt, jméno subobjektu).
  • Vrací nově vytvořený objekt prostoru.