Translations:Arch Rebar Footing Reinforcement/2/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:00, 8 October 2021 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "{{GuiCommand/pl |Name=Arch Rebar Footing Reinforcement |Name/pl=Architektura: Zbrojenie stóp fundamentowych |MenuLocation=Architektura → Narzędzia zbrojenia → Zbrojenie...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arch Rebar Footing Reinforcement.svg Architektura: Zbrojenie stóp fundamentowych

Lokalizacja w menu
Architektura → Narzędzia zbrojenia → Zbrojenie stóp fundamentowych
Środowisko pracy
Architektura
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zbrojenie, Pręt zbrojeniowy