Translations:Arch MeshToShape/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:23, 2 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  1. Vyberte objekt sítě
  2. Stiskněte tlačítko Arch MeshToShape.png Síť do tvaru pro vstup do Architektura -> Menu Utility