Translations:Arch Floor/7/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:19, 4 December 2013 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  • Po vytvoření podlaží můžete přidávat další objekty pomocí myši přetáhnutím a upuštěním (drag and drop) na požadované místo v panelu stromu nebo použitím nástroje Arch Add.png Přidat
  • Odstranit objekty z podlaží můžete podobně myší přetáhnutím a upuštěním objektu mimo panelu stromu nebo použitím nástroje Arch Remove.png Odebrat.