Translations:Arch CloseHoles/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:36, 27 August 2021 by Heda (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!# Vyberte objekt Tvar

  1. Stiskněte tlačítko Arch CloseHoles.png Uzavřít mezery a dostanete se do nástrojového menu Architektura -> Menu Utility