Translations:Arch CloseHoles/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:15, 4 December 2013 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  1. Vyberte objekt Tvar
  2. Stiskněte tlačítko Arch CloseHoles.png Uzavřít mezery a dostanete se do nástrojového menu Architektura -> Konverze