Translations:Arch Check/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:21, 2 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  1. Stiskněte tlačítko Arch Check.png Kontrola a vstoupíte do Architektura -> Menu Utility